Eddy Symkens

Eddie Symkens

Keramische sculpturen

Werfstraat 26 B-3630 Maasmechelen   3630  Belgium

+32(0)473 451570      info@eddiesymkens.be       www.eddiesymkens.be

De keramische sculpturen van Eddie Symkens ontstaan uit een
vormelijk proces van samendrukken, toevoegen, kneden
van kleimaterie, maar zijn misschien nog meer het resultaat van
een mentaal-beschouwend proces. Vandaar dat hij niet streeft
naar een perfecte, anatomisch verantwoorde
vormgeving, omdat de figuren die hij creëert, hominiden genoemd
kunnen worden, m.a.w. op de menselijke figuur geënte vormen zijn.                                        

De mens wordt hier als gekneed wezen in diverse situaties
geplaatst, die niet altijd comfortabel zijn, en dat in een wereld die
 niet altijd tot grote vreugde stemt. Dit werk is onlosmakelijk gekoppeld
aan de condition humaine, het menselijk lot, dat maar beleefd kan
worden dankzij zelfkennis, bewustwording, inzicht. Een bewustwording
en een inzicht die van binnenuit gestuurd worden en die net zoals bij
de blind geworden Oedipus ogen overbodig maken, omdat de wereld
die moet gezien worden, een innerlijke wereld is.
De keramische sculpturen van Eddie Symkens bezitten een immens
expressieve kracht, een expressiviteit die haar kracht ontleent aan
zowel de beweging als aan de gelaagdheid, de ruwheid, de elkaar
overlappende stukken, repen, brokken klei waaruit ze opgebouwd zijn.
Door de opvallende vervorming, reeds aanwezig in de eerste werken,
de rijk geschubde huid en de beweging lijkt dit werk zich naar buiten te
ontwikkelen, maar met de gesloten ogen keren de figuren zich in een
contemplatief gebaar van die buitenwereld af. De zeggingskracht van
de gezichten: verwondering, vreugde, verbijstering, weifeling wordt
hierdoor niet afgezwakt. Net zoals een aandoenlijke bevalligheid en
gratie niet beknot worden door de volumineuze lichamen.
Enerzijds stralen de figuren een enorme kracht uit met hun vooruit-
gestoken kop en hun gewichtig lijf, anderzijds overvalt ze een soort
onmacht, die ze zo menselijk maakt.
Eddie Symkens toont met zijn werk de drang om boven de aarde/de
klei/de materie uit te stijgen. De zelfbewuste sculpturen in hun
schijnbaar onhandig lijf, met zoveel waardigheid gedragen, doen hem
 daar ruimschoots in slagen.

Fernand Haerden
 Kunstcriticus
April 2014

 

Bring us to a better world (© sculpture Eddie Symkens) 2013Sur ma route H 62 cmGenetic manupulation B L 58 cm H 65 cm en Genetic manupulation A L 53 cm H 62 cm----

Nothing-is-what-it-seems-H-62-cm-©-sculpture-Eddie-Symkenseddie-symkens