OPENPOORTENDAG

Als bestuur van de OpenPoortenDag Buggenum hebben wij moeten besluiten dat de organisatie van een OpenPoortenDag niet meer mogelijk is.
Onze belangrijkste partner in de uitvoering was fanfare “Excelsior” en door het wegvallen van deze hebben we niet voldoende menskracht om e.e.a. te organiseren. Mogelijk dat in de toekomst weer een organisatie op zal staan.

namens bestuur OpenPoortenDag.
Ger Brouns,