Algemene voorwaarden deelname OpenPoortenDag Buggenum (afgekort OPD)

1. Gang van zaken:
Inschrijven, bij voorkeur in oktober, uiterlijk 31 december, via inschrijfformulier op de website van OpenPoortenDag Buggenum.
Indien u geselecteerd wordt voor deelname ontvangt u  vóór 1 februari bericht.
U levert per mail foto’s en omschrijving van uw werk aan tbv promotie op website etc.
Voor het inrichten van de u toegewezen locatie, poort, maakt u gebruik van eigen materialen, zoals sokkels e.d.
Hand- en spandiensten ter plekke of op de locatie worden gaarne verleend indien noodzakelijk.
De organisatie OPD draagt zorg voor zichtbare nummering van de poorten en voor uniforme bewegwijzering corresponderend met route kaart in programmaboekje.
Aanwezigheid kunstenaar tijdens de opening op zaterdag is wenselijk.
Aanwezigheid kunstenaar tijdens OPD op zondag is vereist.

2. Publiciteit/promotie:
De organisatie, zorgt voor promotie, zoals persberichten, nieuwsbrieven.
Via de OPD website en de social media wordt het evenement aangekondigd, sympathisanten worden uitgenodigd.
De organisatie verstuurt persberichten naar relevante redacties van dag- en weekbladen.
Overige publiciteit aan de hand van ontvangen promotiemateriaal kan de kunstenaar zelf regelen.

3. Vergoedingen:
Er is geen standgeld of inschrijfgeld aan OPD verschuldigd .
Er vindt geen onkosten of reiskosten-vergoeding door OPD plaats.
Bij verkoop van kunstwerk is geen provisie aan organisatie OPD verschuldigd.

4. Aansprakelijkheid en overige bepalingen:
De organisatie van OpenPoortenDag Buggenum is gedurende OpenPoortenDag-zondag en de eraan voorafgaande opbouwdagen, niet aansprakelijk voor de geëxposeerde kunstwerken en voor andere eigendommen in geval van schade, vermissing e.d. of persoonlijk letsel. Indien gewenst verzekering zelf te regelen.
OpenPoortenDag Buggenum aanvaardt geen aansprakelijkheid n.a.v. publicaties op de website, publicaties elders of fouten in plaatsing.
Evenement: OpenPoortenDag. Locatie: Buggenum. Het gebruik van de aangeboden faciliteiten op het bovengenoemde evenement is op eigen risico van de gebruiker. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade welke ontstaan is tijdens het bezoek aan genoemd evenement waaronder o.a. letselschade, verlies, diefstal of vernieling van persoonlijke eigendommen, e.d. Schade aan derden, de faciliteiten of omgeving door de bezoeker zal verhaald worden op zijn/haar WA-verzekering of bij opzettelijke schade, neergelegd worden bij de officier van justitie.

De organisatie OpenPoortenDag Buggenum.