rita.heymans@webstekstudio.be

+32 497 58 30 52

www.art-unlimited.be/

fotografisch gelaagde composities

Uit verschillende digitale fotografische lagen bestaat mijn werk: digital multiple imaging art.
Anders dan in zuivere fotografie waar het momentane vastleggen heerst, dienen deze op-
gebouwde beelden gedecorticeerd te worden om zo de vertelling emotioneel aan te voelen.
Inzoomen op wat onder de oppervlakte schuilt, daar waar het verhaal haast tastbaar wordt.
Intiem, oprecht en soms vervreemdend, maar expressief in evenwicht, kleur, en compositie.“