INSCHRIJFFORMULIER KUNSTENAAR

ALGEMENE VOORWAARDEN  (verkorte versie. De uitgebreide versie staat hier.)

1. Gang van zaken

Een regiegroep,  bestaande uit een aantal kunstenaars en organisatoren, nodigt kunstenaars uit om deel te nemen en maakt vervolgens op grond van variëteit, bereidheid tot actieve deelname en gepaste locatie een aantal combinaties van kunstenaars en poorten.
De “OpenPoortenDag-formule” richt zich op een wisselwerking tussen de “poort” (tuinen en oude gebouwen) en kunstwerken op niveau. Uw beeldend werk wordt geballoteerd en dient redelijk afgestemd te worden op een locatie.
Inschrijven, bij voorkeur in oktober, uiterlijk 31 december via onderstaand inschrijfformulier.
Indien u geselecteerd wordt voor deelname ontvangt u vóór 1 februari bericht.
U levert per mail foto’s en omschrijving van uw werk aan ten behoeve van promotie.
Voor het inrichten van de locatie/poort, maakt u gebruik van eigen materialen, zoals sokkels e.d. Hand- en spandiensten worden gaarne verleend indien noodzakelijk.
Aanwezigheid van de kunstenaar tijdens OPD op zondag is een vereiste.

2. Vergoedingen

Er is geen stand- of inschrijfgeld aan de organisatie OpenPoortenDag verschuldigd.
Er vindt geen onkosten of reiskosten-vergoeding door OpenPoortenDag plaats.
Bij verkoop van kunstwerk is geen provisie aan OpenPoortenDag verschuldigd.

3. Aansprakelijkheid en overige bepalingen

De organisatie van OpenPoortenDag Buggenum is gedurende OpenPoortenDag-zondag en de eraan voorafgaande opbouwdagen, niet aansprakelijk voor de geëxposeerde kunstwerken en voor andere eigendommen in geval van schade, vermissing e.d. of persoonlijk letsel. Indien gewenst verzekering zelf te regelen.
OpenPoortenDag Buggenum aanvaardt geen aansprakelijkheid n.a.v. publicaties op de website, publicaties elders of fouten in plaatsing.

Meer informatie:

Link naar OpenPoortenDag formule.     Link naar algemene voorwaarden.

KUNSTENAARSCONTACT:
info@openpoortendag.nl  Jan Wilms: 06 229 220 51

SVP FORMULIER GEHEEL INVULLEN !!  We gebruiken deze gegevens voor uw vermelding.

UITERSTE INSCHRIJFDATUM 31 DECEMBER !